Par mums

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “m’Kripatiņas” piedāvā 2 apmācības programmas – valsts programma un bilingvālā apmācība. Bērnudārzā uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Darba laiks: katru darba dienu no 7.00 līdz 19.00.

Šeit Jūs gaida ne tikai rūpīgi, bērnus mīloši pedagogi, bet arī augsti kvalificēti sava darba meistari, omulīgi mājas apstākļi, kā arī krāsainas rotaļlietas, patīkams interjers un labi iekārtots pastaigu laukums.

Specifika

Mūsu bērnudārzā tiek piedāvāta vienlaicīga divu valodu apgūšana (latviešu vai krievu kopā ar angļu) pēc bilingvālās mācību programmas.
Mūsu bērnudārza audzinošais un izglītojošais process ir pēc principa – 50 uz 50, tas ir: pusi no dienas bērni sarunājas, mācās un spēlējās angliski, bet otru pusi latviski vai krieviski.

Bērnudārza uzdevums

Mūsu bērnudārza uzdevums ir labvēlīgas bērnu intelektuālās, emocionālās, fiziskās un sociālās attīstības veicināšana divu valodu vidē, izmantojot bērnu vecumam atbilstošas mācību programmas un metodes.

Mācību process

Ikdienas mācību process iekļauj: divu valodu mācīšanu (angļu + latviešu vai angļu + krievu), sporta nodarbības, elementāru matemātikas uzdevumu risināšanu, loģikas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu apgūšanu, sīkās rokas motorikas attīstību, mūzikas un vizuālās mākslas nodarbības (zīmēšanu, aplikāciju veidošanu un rokdarbus).

Bērniem 3 reizes dienā tiek piedāvāts pilnvērtīgs uzturs, pastaigas svaigā gaisā, pēcpusdienas atpūta un individuāla pieeja katram bērnam visas dienas garumā.

Visi darbinieki ir iesaistīti labvēlīgas un emocionāli pozitīvas atmosfēras un vides veidošanā, sekmējot veselīgas un stipras bērna personības attīstību.

Tāda vecuma mazuļi spēles formā maksimāli ātri un viegli saņem bilingvālas spējas, tas nozīmē, ka viņi prot izteikt savas domas angliski, viegli uzņem angļu valodu un var turpināt mācīties jebkurā starptautiskajā skolā vai ārzemēs.

Bērni  ir pilnīgi “ielikti”  angļu valodas vidē. Visas nodarbības notiek angliski. Nodarbības bērni dzied, izsaka savas domas, vēlēšanās un jūtas angļu valodā tādejādi mācās to saprast.

Priekšrocības

Balstoties uz pētījumiem, otrās valodas apguve vislabāk padodas bērniem līdz 10 gadiem, lai gan vislielākais progress tiek sasniegts vecumā līdz 5 gadiem. No dzimšanas līdz 3 gadu vecumam bērns viegli, paralēli dzimtajai valodai, apgūst vēl papildus otru valodu, jo šajā laikā bērna uztvere un atmiņa ir atvērta un pietiekami elastīga jaunas informācijas uzņemšanai. Otrs labvēlīgākais posms papildus valodas apguvei ir no 4 – 7 gadiem. Nodrošinot pilnvērtīgu valodu apmācību pirmsskolas vecumā, abas valodas tiek apgūtas vienlīdz labi.

Starptautiskā pieredze rāda, ka bērni, kuri tādā veidā mācās divas valodas:

  • Attīstās ātrāk;
  • Atšķiras no citiem ar lielāku aktivitāti, pārliecību un patstāvību;
  • Prot loģiski domāt, izvēlēties alternatīvus ceļus dažādu problēmu risināšanai;
  • Nākotnē viņiem būs vairāk iespēju mācīties prestižās mācību iestādēs.

Mūsu bērnu dārzs jaunāka vecuma bērniem dod visus nosacījumus tam, lai viņi kļūtu divvalodīgi un septiņu gadu vecumā prastu domāt un viegli sarunāties divās valodās.